Disclaimer

Over de WestlandPas website

Verantwoordelijkheid

Deze website bevat informatie afkomstig van stichting WestlandPas. Ondanks de grote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid waarmee het materiaal wordt samengesteld en gepubliceerd, kan het voorkomen dat informatie incorrect en/of incompleet is. In geen enkel geval is stichting WestlandPas aansprakelijk voor schade ontstaan uit het direct of indirect gebruik van het materiaal van deze website. Tevens behoudt stichting WestlandPas zich te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen in alle informatie op deze website, aan te brengen.

Copyright 

Al het materiaal dat getoond wordt op deze website is eigendom van stichting WestlandPas en is beschermd door copyright en andere intellectuele rechten. Het materiaal mag alleen gebruikt en geprint worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het materiaal mag niet worden gereproduceerd, verspreid, verkocht of gepubliceerd zonder dat daarvoor schriftelijke goedkeuring is verkregen van stichting WestlandPas. Voor meer informatie over het gebruik van het materiaal, kunt u contact opnemen met de medewerkers van stichting WestlandPas.