Kunst na School met de WestlandPas!

Het programma Kunst na School biedt naschoolse kunstcursussen aan op basisscholen in het Westland. Op deze wijze kunnen de leerlingen na schooltijd deelnemen aan een breed aanbod van theater-, dans-, beeldende kunst- en muzieklessen.
Het kindpakket van WestlandPas geeft dit jaar de mogelijkheid om één losse activiteit naast het vaste budget uit te voeren. Onder deze losse activiteiten valt ook één cursus uit het programma Kunst na School!

Worden de naschoolse kunstcursussen ook op de school van jouw zoon/dochter gegeven en wil hij/zij graag meedoen? Kijk dan op de flyer van de school hoe je kunt deelnemen met de WestlandPas.Kunst na School is een initiatief van Westland Cultuurweb in samenwerking met 19 Westlandse basisscholen, BSO’s en kunstaanbieders. De naschoolse kunstcursussen vinden plaats op school. In elke dorpskern worden vier blokken van zes weken aangeboden, waar alle leerlingen aan mee mogen doen. Westland Cultuurweb ondersteunt het project financieel en praktisch, zoals de zorg voor aanbod en het coördineren van de planning.

Voor een overzicht van de cursussen en deelnemende scholen kun je kijken op http://www.westlandcultuurweb.nl/cursussen/naschoolse-kunstcursussen
Voor algemene informatie kun je mailen naar jvaneis@westlandcultuurweb.nl  of jochem@westlandpas.nl